Wychodząc naprzeciw Państwa indywidualnym potrzebom proponujemy różne możliwości pobytu w Przestrzeni Seniora: całodzienne lub godzinowe, stałe lub okazjonalne oraz możliwość całodobowego zamieszkania w placówce. 


Oferta Pobytu Dziennego

Cena uzależniona jest od długości i częstotliwości przebywania Uczestnika w placówce. Stosownie do potrzeb, wybierają Państwo najkorzystniejszy wariant:

1. opcja „opieka bez limitu”

Umożliwia przebywanie w Przestrzeni we wszystkie dni robocze w godzinach 8:00-18:00. Uczestnik korzysta ze wszystkich zajęć aktywizujących, otrzymuje obiad i podwieczorek.

Stała cena (bezzwrotna w przypadku absencji – nie jest prowadzona lista obecności) – 1790 zł/miesiąc.

2. opcja „godzinowa systematyczna” 

Pobyt minimum 3x/tygodniu przez co najmniej 6 godzin dziennie  – 13 zł/godzina.

Uczestnik korzysta ze wszystkich zajęć aktywizujących podczas dni przebywania w placówce, otrzymuje obiad.

3. opcja „godzinowa okazjonalna” 

Nie jest wymagana systematyczność pobytu.

1-5 godzin/dziennie – 15 zł/godzina.

6 godzin i powyżej – 13 zł/ godzina.

posiłki dodatkowo płatne.

Możliwy transport „do” lub „z” placówki – 8 zł/przejazd.

Przestrzeń Opieki Dziennej jest dostępna w godzinach 8:00-18:00 we wszystkie dni robocze. Jest możliwość pobytu w weekendy lub dni świąteczne – stawki wg cennika godzinowego + płatne posiłki.

Oferta Pobytu Całodobowego

1. pełen miesiąc kalendarzowy – 4000 zł/miesiąc.

2. pobyt krótszy niż pełen miesiąc – 140 zł/dzień.