Wychodząc naprzeciw Państwa indywidualnym potrzebom proponujemy różne możliwości pobytu w Przestrzeni Seniora: całodzienne lub godzinowe, stałe lub okazjonalne oraz możliwość całodobowego zamieszkania w placówce. 


Oferta Pobytu Dziennego

Cena uzależniona jest od długości i częstotliwości przebywania Uczestnika w placówce. Stosownie do potrzeb, wybierają Państwo najkorzystniejszy wariant:

1. opcja „opieka bez limitu”

Umożliwia przebywanie w Przestrzeni we wszystkie dni robocze w godzinach 8:00-18:00. Uczestnik korzysta ze wszystkich zajęć aktywizujących, otrzymuje obiad i podwieczorek

Stała cena (bezzwrotna w przypadku absencji – nie jest prowadzona lista obecności) – 2100 zł/miesiąc

2. opcja „godzinowa systematyczna” 

Pobyt minimum 3x/tygodniu przez co najmniej 6 godzin dziennie  – 17 zł/każda rozpoczęta godzina pobytu

Uczestnik korzysta ze wszystkich zajęć aktywizujących podczas dni przebywania w placówce, otrzymuje bezpłatny obiad.

3. opcja „godzinowa okazjonalna” 

Nie jest wymagana systematyczność pobytu

17 zł/każda rozpoczęta godzina pobytu

posiłki dodatkowo płatne

Możliwy transport „do” lub „z” placówki – 8 zł/przejazd

Przestrzeń Opieki Dziennej jest dostępna w godzinach 8:00-18:00 we wszystkie dni robocze. Jest możliwość pobytu w weekendy lub dni świąteczne – stawki wg cennika godzinowego + płatne posiłki.

Oferta Pobytu Całodobowego

1. pełen miesiąc – 5500 zł/miesiąc.

2. pobyt krótszy niż pełen miesiąc – 200 zł/dzień.