Przestrzeń Seniora tworzona jest przez ludzi z pasją, znających problemy i specyfikę potrzeb siwego włosa. Personel posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w ośrodkach geriatrycznych.

Przez cały czas pobytu w naszym domu, podopiecznymi zajmują się opiekunowie, przy współudziale pielęgniarki. Każdego nowo przyjmowanego seniora konsultuje lekarz, który na podstawie badania, kwalifikuje do określonych form terapii (w zależności od tego czy istotniejsza jest stymulacja procesów poznawczych czy zwiększony nacisk na trening ruchowy)

KINEZYTERAPIA

Usprawnianie odbywa się w Sali Rehabilitacji Ruchowej, pod okiem wykwalifikowanego rehabilitanta. Do dyspozycji podopiecznych mamy UGUL (uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego), bieżnię, rowery treningowe, rotory kończyn górnych i dolnych, drabinki rehabilitacyjne, materace, piłki, kliny i inny drobny sprzęt pomocniczy. Posiadamy również odrębny gabinet masażu.

TERAPIA ZAJĘCIOWA

Każda z form terapii prowadzonej w grupie jest okazją do wyrabiania i wzmacniania więzi interpersonalnych, stymulacji procesów poznawczych czy treningów pamięci. Ze względu na wszechstronny charakter i wielopłaszczyznowe korzyści objęci nią są wszyscy podopieczni, bez względu na rodzaj dominujących deficytów sprawnościowych.

Proponowane formy zajęć :

Trening pamięci poprawia percepcję wzrokową i słuchową, wzbogaca słownictwo. Pozwala dłużej utrzymać sprawność intelektualną i zahamować proces otępienny.

Seniorzy mają do dyspozycji karty pracy i specjalistyczne zeszyty treningowe. Ponad to w celu poprawy sprawności umysłowej organizowane jest wspólne rozwiązywanie quizów, krzyżówek czy rebusów wspomagających funkcje myślowe.

Arteterapia czyli terapia poprzez sztukę. Uczestnicy wykonują różnorodne prace rękodzielnicze (rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba w masie solnej, modelinie, sztuki użytkowe np. witraże, zdobnictwo czy dekoratorstwo np. dekoracje świąteczne) które pozwalają ćwiczyć sprawność manualną, a jednocześnie poprawiają uwagę i koncentrację. Poprzez sztukę podopieczni wyrażają siebie i zaspakajają potrzebę uznania i samorealizacji. Wszystkie prace są podpisane imieniem autora i eksponowane na wystawie.

Muzykoterapia (jedna z form arteterapii) bierna – wspólne słuchanie muzyki, w tym trening relaksacyjny Schultza, wyciszający negatywne emocje czy stany pobudzenia psychoruchowego, czynna – grupowe śpiewanie znanych utworów, co zmusza do przypominania sobie tekstów piosenek i jest formą treningu pamięci. Od stycznia 2017 prowadzimy zajęcia z Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss.

Choreoterapia (jedna z form arteterapii) – terapia poprzez taniec, a także zajęcia ruchowo-muzyczne. Poprawiają koncentrację, pozwalają na przełamanie barier psychospołecznych i  zaistnienie w grupie.

Biblioterapia (jedna z form arteterapii)- czytanie książek, wierszy i wspólna dyskusja na temat wysłuchanego materiału. Poszerza zakres słownictwa, poprawia uwagę i koncentrację.

Terapia walidacyjna – wykorzystywana w pracy z chorymi z diagnozą otępienną. We wczesnym stadium choroby Alzheimera polega na uważnym słuchaniu monologu podopiecznego przez pozostałych uczestników zajęć i wspólnym wskazaniu, które z jego wypowiedzi są znaczące i sensowne. Przy dużym zaawansowaniu choroby terapia ogranicza się do kontaktu pozawerbalnego (bycie, przytulanie, akceptacja)

Terapia reminiscencyjna – polega na wykorzystywaniu starych zdjęć, pamiątek, filmów do odtwarzania i utrwalania pozytywnych wspomnień. Dyskusje o wydarzeniach z przeszłości poprawiają kontakt werbalny i dobrze oddziałują na komfort psychiczny podopiecznego.

Gry stolikowe – integrują grupę, poprawiają koncentrację i zdolności logicznego myślenia. Oprócz tradycyjnych gier karcianych czy planszowych wykorzystujemy specjalistyczne pomoce dydaktyczne np. gry z elementami treningu logopedycznego.

Socjoterapia – realizowana na bieżąco poprzez codzienną pracę grupową, zabawy dydaktyczne czy treningi ruchowe. Wzmacnia więzi społeczne, uczy nawiązywania relacji, wyrabia umiejętność słuchania i rozmowy czy twórczego rozwiązywania konfliktów.

Jedną form zajęć socjoterapeutycznych są wyjścia poza placówkę (kino, wystawy, koncerty). Utrzymujemy stałą współpracę z przedszkolem i domami opieki całodobowej.

Codziennym punktem programu jest Kółko Dnia Wczorajszego gdzie wspólnie opowiadamy sobie o wydarzeniach poprzedniego dnia, o tym co działo się w Przestrzeni Seniora i poza nią.

Przekazujemy też ważne informacje o odbywających się wydarzeniach czy świętach państwowych.

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ I PSYCHOLOGIEM – zależnie od wskazań lekarza i indywidualnych potrzeb. Dostępne w wybrane dni tygodnia. Od stycznia 2017 rozpoczęliśmy współpracę z NEUROLOGOPEDĄ, który prowadzi terapię pacjentów po udarach mózgu

NOWOŚĆ – PRZESTRZEŃ CAŁODOBOWA

W listopadzie 2019 uruchamiamy nową usługę – pobyt całodobowy (również weekendowy, tygodniowy, dwutygodniowy). Nowa placówka, stylowe wnętrza, urządzone z dbałością o każdy szczegół, niewielka grupa Mieszkańców… wszystko razem tworzy rodzinny, ciepły klimat. Naszym atutem jest bardzo bogaty wachlarz usług, bowiem osoby przebywające w Przestrzeni stacjonarnie, korzystają ze wszystkich form zajęć dostępnych dla Uczestników Przestrzeni Dziennej. W cenie pobytu jest więc: rehabilitacja, masaże, treningi pamięci, zajęcia rękodzieła, muzykoterapia, zajęcia z logopedą i neurologopedą, wizyty lekarskie. Dni płyną tu aktywnie, a Seniorzy są uśmiechnięci…

Facebook